SHOWS

09.06.19

Aaron Schembri Band & Rosie Conforto   |   Altona Bowling Club  |   Melbourne, Australia |
@ 3pm

13.06.19

Aaron Schembri Band and Rosie Conforto  |   Musicland   |   Falkner, Melbourne, Australia   |   @7:30pm
$10 Entry @ Venue

21.06.19

Aaron Schembri Band  and Rosie Conforto  |   Mini Rock n Roll Festival @ Club Mulwala  | Mulwala, VIC  |   @ 7:30pm
Free Entry

14.07.19

Aaron Schembri Band and Rosie Conforto   |   Morrabbin Bowls Club  |   Morrabbin, Melbourne, AUS   |   @ 7pm 
Free Entry

16.07.19

Aaron Schembri Band  w/ Wendy Stapleton & Paul Norton |   
The Union Hotel Ascotvale   |   Melbourne, AUS  |   @ 3pm
Free Entry

19.07.19

The Shakers - Aaron Schembri and Rosie Conforto   |   Frankston RSL   |   Melbourne   | 
@ 8pm
Free Entry